Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ (συνέχεια)

Ἐκτός ὃμως ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ γνωρίζουν τὰ μυστικὰ τῆς Θείας αὐτῆς τέχνης, ὑπάρχουν καὶ ἀρκετοὶ ἂλλοι ποὺ τὴν ἀγαποῦν κι ἂς μὴν τὴν γνωρίζουν, ὂχι μόνο γιατὶ τοὺς εἶναι εὐχάριστο νὰ τὴν ἀκοῦν, ἀλλὰ κυρίως γιατὶ τοὺς βοηθᾶ στὴν προσευχὴ, εἲτε αὐτὴ γίνεται ὁμαδικὰ, εἲτε γίνεται ἀτομικὰ, στὴν ἀτομικὴ δηλαδὴ προσευχὴ.
  Ἡ ἐπίδραση βέβαια τῆς Β.Μ. ἐξαρτᾶται κυρίως ἀπὸ τὸν ἐκτελεστὴ, τὸν ἢ τοὺς ψάλτες (χορός) ποὺ πρέπει νὰ ἒχουν καλὴ γνώση τῆς τέχνης αὐτῆς. Διότι ἂν κάποιος, ποὺ δὲν γνωρίζει μουσικὴ ἢ ποὺ εἶναι ἡμιμαθής ἢ παράφωνος, προσπαθεῖ νὰ ψάλλει τοὺς ὑπέροχους ὓμνους τῆς Ἐκκλησίας μας, ὂχι μόνο δὲν εὐχαριστεῖ, ἀλλά μᾶλλον ἀπωθεῖ τὸν ἀκούοντα. Ἐπίσης, θά πρέπει νὰ ἀναφέρουμε, πώς ὑπάρχουν πολλοὶ, πού ἀγαποῦν μὲν τὴ μουσικὴ, ἀλλὰ, χωρίς νὰ τὴ γνωρίζουν προσπαθοῦν πολλές φορές νὰ βοηθήσουν ἢ καὶ νὰ συψάλλουν μὲ τοὺς ψάλτες, μὲ ἀποτέλεσμα, ἀντὶ νὰ τοὺς βοηθοῦν, νὰ τοὺς μπερδεύουν! Καὶ τὸ τελικὸ ἂκουσμα νὰ εἶναι ἀπωθητικὸ! (συνεχίζεται)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου