Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ

Συνεχίζοντας τὴν ἀρθρο - ἀνάρτηση σχετικὰ μὲ τὴν Βυζαντινὴ Μουσικὴ, θὰ ἀλλάξω τὸν ἀρχικόν μου σκοπόν, νὰ ἀναφερθῶ  στὴ σχέση της μὲ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ μουσικὴ, καὶ θὰ γράψω γενικὰ γιὰ τὴ Β.Μ.
- Κατ' ἀρχάς νὰ ποῦμε τὶ ἐννοοῦμε μὲ τὸν ὃρο Βυζαντινὴ Μουσικὴ.  Β.Μ. ὀνομάζεται ἡ μουσικὴ στὴν ὁποία εἶναι μελοποιημένοι οἱ ὓμνοι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, κυρίως τῆς Ἑλληνικῆς, καὶ ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται στίς διάφορες θρησκευτικές - λατρευτικές ἀκολουθίες. Ὀνομάζεται Βυζαντινή διότι καλλιεργήθηκε καὶ ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τούς διάφορους μελωδούς καὶ ὑμνωδούς στὸ Βυζαντινὸ κρᾶτος, τὸ ὁποῖο ὡς γνωστὸ ἱδρύθηκε τὸ 330 μ.Χ. ἀπὸ τὸν Μ. Κωσταντῖνο ὡς συνέχεια τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρτορίας καὶ καταλύθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὸ 1453 μὲ τὴν Ἂλωση τῆς Κωνσταντινούπολης.
- Στὴ πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ, ὑπάρχουν εἲτε λανθασμένες ἐντυπώσεις,  εἲτε περιφρόνηση γιὰ τὴν Β. Μ.  Αὐτό προέρχεται ἀπὸ τὴν ἂγνοια, διότι ὃταν δὲν γνωρίζουμε κάτι, εἶναι φυσικὸ νὰ μὴ μποροῦμε καὶ νὰ τὸ ἐκτιμήσουμε.  Σχετικὰ μὲ τὴ Β.Μ. εἶναι ἀποδεδειγμένο, πώς ὃποιος τὴ γνώρισε ἀπὸ κοντὰ καὶ σωστὰ, ὂχι μόνο τὴ συμπάθησε, ἀλλὰ τὴν ἀγάπησε μὲ πᾶθος! Γιατὶ κρύβει μέσα της τέτοιο πλοῦτο καὶ τόση ὀμορφιά, ὣστε ἀρκεῖ νὰ ποῦμε ὃτι ἡ γοητεία ποῦ ἀσκεῖ στοὺς μυημένους, δὲν εἶναι δυνατόν νὰ ἐκφρασθεῖ μὲ λόγια! Δὲν εἶναι μιὰ γοητεία ἐξωτερικὴ, αἰσθησιακὴ, ἀλλὰ εἶναι γοητεία ἐσωτερικὴ, ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ.
(συνεχίζεται)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου