Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΑ

Οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ κυρίως οἱ Ἓλληνες ὀρδόδοξοι, ἒχουμε κληρονομήσει ἓνα μεγάλο προνόμιο καὶ μιὰ μεγάλη ὑποχρέωση, σχετικὰ μὲ τὴ Β.Μ. Τὸ προνόμιο νὰ εἲμαστε κάτοχοι αὐτοῦ τοῦ μεγάλου θησαυροῦ, καὶ τὴν ὑποχρέωση νὰ τὸν παραδώδουμε ἂθικτο στοὺς νεότερους. Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὃτι ἡ Β.Μ. εἶναι γιὰ μᾶς ΚΑΙ ἐθνικὴ ΚΑΙ θρησκευτικὴ κληρονομιὰ! Γιὰ 15-16 τώρα αἰῶνες, αὐτὴ συνοδεύει κάθε λατρευτικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας. Σὲ ὦρες εὐτυχίας καὶ δόξας, σὲ ὦρες δυστυχίας καὶ θλίψεως, δὲν σταμάτησε ποτὲ νὰ ἀντηχεῖ στοὺς ναούς, ὃπως καὶ σήμερα ἀκόμα, η Β.Μ. βοηθᾶ τοὺς ἀπανταχοῦ ὀρθοδόξους νὰ τελοῦν τὶς διάφορες ἀκολουθίες.
    Πιὸ πάνω ἀνέφερα ὃτι ἡ Β.Μ. εἶναι Ἐθνικὴ λληρονομιὰ. Ὂχι μόνο ἐπειδὴ κατάγεται ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Μουσικὴ, ἀλλὰ καὶ διότι εἶναι μὲ αὐτήν ποὺ τραγούδησε ὁ λαός τὶς χαρές καὶ τὶς λύπες του. Τὰ ὡραιότερα δημοτικὰ μας τραγούδια μόνο η Β.Μ. μπορεῖ νὰ τὰ ἀποδώσει σωστὰ.

(Σημ. προχωρῶ ἀργὰ ἐπειδὴ γράφω μὲ τὸ πολυτονικὸ, ὃσο περισσότερο ἐξοικειώνομαι, τόσο μεγαλύτερες άναρτήσεις θὰ κάνω)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου